Dokumenty

ZBYCIE LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

1. Podstawa nabycia

 • wypis aktu notarialnego tj. umowy sprzedaży lub darowizny

 • akt poświadczenia dziedziczenia

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

2. Numer Księgi Wieczystej

3. Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

4. Zaświadczenie od zarządcy, o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych.

5. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, w którym stwierdza się, że podatek od spadków został zapłacony lub nabycie jest zwolnione od podatku albo, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia w sytuacji gdy:

 

 • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia

 • nabycie nastąpiło w drodze polecenia darczyńcy, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 1 stycznia 2007 roku.

6. Dane osobowe stron czynności

7. Zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

8. Oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa

9. Świadectwo charakterystki energetycznej (jeżeli było) wydane.

 

 

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU.

 1. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu tj. podstawa nabycia, przydział lokalu, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa podziału majątku wspólnego, umowa o przekształcenie.

 2. Numer Księgi Wieczystej jeżeli była założona

 3. W przypadku braku KW- zaświadczenie ze spółdzielni, że dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.

 

Inne dokumenty jak wyżej.

 

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

 

 

1. Podstawa nabycia

 • wypis aktu notarialnego tj. umowy sprzedaży lub darowizny

 • akt poświadczenia dziedziczenia

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

2. Numer Księgi Wieczystej

3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, w którym stwierdza się, że podatek od spadków został zapłacony lub nabycie jest zwolnione od podatku albo, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia w sytuacji gdy:

 

 • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia

 • nabycie nastąpiło w drodze polecenia darczyńcy, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 1 stycznia 2007 roku.

4. Dane osobowe stron czynności

5. Zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. (wydawane przez Gminę)

6. Oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa.

 1. Zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydawane przez Starostwo Powiatowe)

 2. Oświadczenie Lasów Państwowych (wydaje Nadleśnictwo) o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu jeżeli działka lub/i droga dojazdowa do działki posiada oznaczenie sposobu użytkowania LS.

 3. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wydaje Gmina) lub, że działka nie jest objęta takim planem.

 4. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem do celów wieczystoksięgowych (wydaje w wydział geodezji i kartografii)

 5. Ostateczna decyzja potwierdzająca scalenie lub podział, wykaz zmian danych ewidencyjnych, wypis wraz z wyrysem do celów wieczystoksięgowych jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość, która została scalona lub podzielona a czynność ta nie została ujawniona w Księdze Wieczystej.

 

W przypadku gruntów rolnych należy zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Osoba niebędąca rolnikiem może nabyć:

 • bez ograniczeń działkę do 0,3 ha.;

 • siedlisko o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha. Pod warunkiem, że budynki powstały przed 30 kwietnia 2016 roku. Pod pojęciem siedlisko kryje się zabudowa zagrodowa, czyli dom mieszkalny wraz z obiektami gospodarczymi, które stanowią całość;

 • działkę rolną do 1 ha. Pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie skorzysta z prawa pierwokupu. (Umowa notarialna pod warunkiem)

W przypadku zbiornika wodnego na działce przysługuje prawo pierwokupu przez Skarb Państwa (Umowa notarialna pod warunkiem) (Starostwo Powiatowe).


 

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ (np. DOMU JEDNORODZINNEGO)

1. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków (najlepiej pełny z wykazem przynależnych garaży, komórek i innych zabudowań) a w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej kw, lub jeżeli budynek jest nieujawniony w kw dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej. Wszystkie do celów wieczystoksięgowych)

1. Podstawa nabycia

 • wypis aktu notarialnego tj. umowy sprzedaży lub darowizny

 • akt poświadczenia dziedziczenia

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

2. Numer Księgi Wieczystej

3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, w którym stwierdza się, że podatek od spadków został zapłacony lub nabycie jest zwolnione od podatku albo, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia w sytuacji gdy:

 

 • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia

 • nabycie nastąpiło w drodze polecenia darczyńcy, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 1 stycznia 2007 roku.

4. Dane osobowe stron czynności

 

5. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania.

 

6. Zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany

7. Wydruk CIDG o wyrejestrowaniu działalności z danego adresu.

8. Świadectwo charakterystki energetycznej (jeżeli było) wydane.

Należy też pamiętać, że dla przyszłego nabywcy warto przygotować: pozwolenie na budowę, projekt budynku oraz instalacji i dziennik budowy – zakładając, że dom budowaliśmy sami i nie zostawiliśmy dziennika w Urzędzie


 

INNE DOKUMENTY I INFORMACJE:

 

 • dowód osobisty/paszport

 • numer konta w banku

 • akt zgonu

 • umowa majątkowa

 • umowa darowizny

 • decyzja o warunkach zabudowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem